Bahria Town Karachi Rates

Bahria Town Karachi Rates

Please Call For Confirm Rate

+92-321-1112508  
RESIDENTIAL – 125 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 10B 2,400,000 3,400,000
Precinct 11B 2,100,000 3,000,000
Precinct 12 Ali Block 3,400,000 6,500,000
Precinct 14 3,100,000 4,100,000
Precinct 15 2,900,000 4,000,000
Precinct 15A 1,800,000 2,800,000
Precinct 23 1,300,000 1,700,000
Precinct 24 1,200,000 1,500,000
Precinct 25 1,500,000 2,000,000
Precinct 25A Refundable Refundable
Precinct 26 1,300,000 1,300,000
Precinct 26A Refundable Refundable
Precinct 27 1,800,000 4,000,000
Precinct 28 1,300,000 1,300,000
Precinct 31 1,600,000 2,600,000
Precinct 29A,B,C,D 850,000 950,000
Precinct 32A,B,C,D 750,000 750,000
Precinct 61 900,000 1,000,000
Precinct 62 900,000 1,000,000
   
RESIDENTIAL – 250 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 1 12,000,000 18,500,000
Precinct 6 6,300,000 9,500,000
Precinct 8 5,900,000 10,500,000
Precinct 12 4,600,000 5,600,000
Precinct 16 5,200,000 8,000,000
Precinct 21 2,000,000 2,500,000
Precinct 22 2,700,000 3,600,000
Precinct 30 2,900,000 4,500,000
Precinct 32 1,600,000 3,000,000
 
BAHRIA SPORT CITY – 250 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 34 500,000 1,500,000
Precinct 40 -800,000 300,000
Precinct 42 -1500,000 -1,000,000
Precinct 44 -1,800,000 -1,200,000
Precinct 45 -1,800,000 -1,200,000

 

 

BAHRIA PARADISE  – 250 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 46 -43% File Rate -48% File Rate
Precinct 47 -900,000 -1,600,000
Precinct 48 -1,800,000  -2,200,000
Precinct 49                                                       -1,200,000               -1,400,000               
Precinct 52                                                       -43% File Rate         -48% File Rate        
Precinct 53                                                       -43% File Rate         -48% File Rate        
Precinct 54                                                       -43% File Rate         -48% File Rate        
RESIDENTIAL – 500 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 4 11,300,000 17,000,000
Precinct 9 10,800,000 17,500,000
Precinct 15B 7,000,000 9,000,000
Precinct 17                                            11,000,000              15,000,000              
Precinct 27A                                         8,000,000               10,000,000              
Precinct 29                                           7,000,000                9,000,000                
Precinct 33                                           5,000,000                 6,500,000              

 

BAHRIA SPORT CITY – 500 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 36 -1,600,000 1,000,000
Precinct 37 -15,000,000 +500,000
Precinct 41 -43% File Rate -48% File Rate
Precinct 42A -42% File Rate -45% File Rate
Precinct 43 -43% File Rate -48 File Rate
 
BAHRIA PARADISE  – 500 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 50 Level 800,000 (Own)
Precinct 51 Level 1,000,000
Precinct 53 -1,800,000  -1,000,000
Precinct 54                                                       -1,300,000               -8000,000               
Precinct 55                                                       -1,300,000               -800,000                 
Precinct 58                                                       -1,500,000               -800,000                 

 

BAHRIA PARADISE – 1000 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 56 -1,200,000 500,000
Precinct 57 -1,200,000 500,000
Precinct 58 -1,500,000 500,000

 

BAHRIA SPORT CITY – 1000 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 36 2,000,000 4,000,000
Precinct 37 1,500,000 3,500,000
Precinct 38 -800,000 600,000
Precinct 39                                                            -800,000                  600,000                  

 

RESIDENTIAL – 1000 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 7 15,000,000 20,000,000
Precinct 17 19,000,000 25,000,000
Precinct 18  19,000,000 25,000,000

 

BAHRIA GOLF CITY  Minimum (Full) Maximum (Full)
500 Sq.Yard 5,000,000 8,000,000
1000 Sq.Yard 19,000,000 25,000,000
2000 Sq.Yard  30,000,000 40,000,000

 

BAHRIA HILLS  Minimum (Full) Maximum (Full)
500 Sq.Yard 28,500,000 33,000,000
     
     

 

BAHRIA PARADISE – 500 Sq. Yard VILLA  Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 51 -1,200,000 500,000
     
     

 

BAHRIA SPORT CITY – 350 Sq. Yard VILLA  Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 35 13,500,000 19,000,000
     
     

 

BAHRIA HOME  – 500 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Precinct 11B ( 150 Sq.Yard) 9,500,000 12,500,000
Precinct 11A  (200 Sq.Yard)  1,380,000 1,680,000
Precinct 27 (200 Sq.Yard)  10,000,000 13,000,000
Precinct 31 (200 Sq.Yard                     9,000,000                12,500,000              
Precinct 2 Quaid Villa                          19,500,000               24,500,000              
Precinct 2 Iqball Villa                          14,000,000               18,500,000              

 

PRECINCT 19   Minimum (Full) Maximum (Full)
2 Bed Apartment (950 SQFT)  6,800,000 8,500,000
3 Bed Apartment (2250 SQFT) 14,500,000 16,000,000
4 Bed Apartment (2950 SQFT) 19,500,000 2,5000,000

 

COMMERCIAL PLOTS  – 125 Sq. Yard Minimum (Full) Maximum (Full)
Midway Commercial -A Side 25,000,000 35,000,000
Midway Commercial -B Side 35,000,000 40,000,000
Precinct 38 -800,000 600,000
Precinct 39                                                            -800,000                  600,000                  

Compare listings

Compare